Rada Klastra

Rada Naukowa

prof. dr hab. inż. Czesław Puchalski

prof. dr hab. Igor Tralle

dr Grzegorz Wisz

dr Małgorzata Lechwar

dr hab. Mariusz Załucki

dr hab. Andrzej Wal

dr hab. Małgorzata Pociask

dr Mariusz Bester

dr Mirosław Łabuz

dr Paweł Zięba

 

Zarząd PKEO

Grzegorz Wisz - Prezes Zarządu
Małgorzata Lechwar – Wiceprezes Zarządu
Artur Bodziony - Wiceprezes Zarządu
Jerzy Krużel – Członek Zarządu
Paweł Zięba – Członek Zarządu
Paweł Bytnar- Członek Zarządu
Ryszard Nowak - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Danuta Kozyra
Mirosław Łabuz
Mariusz Bester

Odsłony: 4136