Jak przystąpić do PKEO?

Działania prowadzone przez PKEO mają na celu stworzenie silnej i jednolitej reprezentacji interesów przedsiębiorców, inwestorów, jednostek badawczo rozwojowych i innych podmiotów dziłających na rzecz rozwoju ekoenergetyki opartej na odnawialnych źródłach energii.

Korzyści dla członków

  • przynależność do silnego i wpływowego grona partnerów
  • dostęp do bazy B+R, kontaktów biznesowych i aktualności branżowych
  • udział w tworzeniu i wdrażaniu wspólnych produktów i rozwiązań
  • wzmocnienie pozycji rynkowej firmy i jej pozytywnego wizerunku
  • prezentacja potencjału firmy w serwisach internetowych PKEO
  • spójna reprezentacja interesów członków na zewnątrz

Członkiem Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej może zostać każda osoba utożsamiająca się z celami statutowymi Stowarzyszenia. Firmy uzyskują status partnera PKEO potwierdzony CERTYFIKATEM uczestnictwa w klastrze na zasadzie członka wspierającego.

W celu przystąpienia do PKEO na prawach członka zwyczajnego należy złożyć do biura PKEO wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską z pozytywną opinią co najmniej dwóch obecnych członków PKEO.

Dla Firm Partnerskich - członków wspierających obowiązuje procedura akredytacyjna:

Opis procedury:
1.    Złożenie deklaracji członkowskiej dla członków wspierających,
2.    Wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 2000 PLN tytułem przeprowadzenia procesu akredytacji – brak opłaty powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia,
3.    Wysłanie formularza Raportu Samooceny (RS),
4.    Złożenie RS przez firmę ubiegającą się o status członka wspierającego,
5.    Wskazanie dwóch członków Zarządu do Zespołu Akredytacyjnego (ZA) – niezależnie do każdego zgłoszenia,
6.    Ocena RS i wizyta referencyjna ZA w firmie,
7.    Przygotowanie przez ZA rekomendacji dla Zarządu,
8.    Głosowanie wniosku na podstawie zgłoszenia i rekomendacji zgodnie ze Statutem na posiedzeniu Zarządu.

Decyzję o przyjęciu do PKEO członka zwyczajnego oraz członka wspierającego podejmuje Zarząd na najbliższym posiedzeniu od daty wpłynięcia deklaracji.

Zachęcamy do współpracy. Wszystkie oferty prosimy kierować na adres biuro(at)klasterOZE.org

W celu otrzymania kompletu dokumentów rejestracyjnych prosimy o kontakt z biurem klastra.

UWAGA !!! Status członka zwyczajnego w przypadku osoby reprezentującej Firmę/Instytucję nie uprawnia do korzystania z przywilejów dla Firm Partnerskich.Odsłony: 17660