Wesprzyj nas

Wpłata na cele statutowe Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej

Przelew bezpośrednio na nr konta:

57 1030 0019 0109 8530 0037 7688

Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka

Tytuł przelewu: Darowizna - Wspieram PKEO

Nr konta do wpłat w EURO:

IBAN: PL93 1030 0019 0109 7806 0101 7781
Nazwa banku: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Adres banku: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
BIC/SWIFT: CITIPLPX

 

Wysokość obowiązkowych składek dla członków zrzeszonych w PKEO

Przelew bezpośrednio na nr konta:

57 1030 0019 0109 8530 0037 7688

Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka

Tytuł przelewu: Składka członkowska za rok xxxx - darowizna

 

 

 

 

Członek zwyczajny – osoba fizyczna

Składka podstawowa

100,00 zł

Młodzież nie pracująca i ucząca się

50 zł

Członek wspierający – firmy prowadzące działalność gospodarczą

Firma zatrudniająca > 50 pracowników

2 000,00 zł

Firma zatrudniająca 25-50 pracowników

1 500,00 zł

Firma zatrudniająca 5-25 pracowników

1 000,00 zł

Firma zatrudniająca < 5 pracowników

500,00 zł

Członek wspierający – uczelnie, szkoły

Uczelnie wyższe

2000 zł

Szkoły

500 zł

Członek wspierający – Jednostki Samorządu Terytorialnego

Samorząd gminny

Gminy miejskie

25 000 zł

Gminy miejsko-wiejskie

22 000 zł

Gminy wiejskie

18 000 zł

Samorząd powiatowy

25 000 zł

Samorząd wojewódzki

35 000 zł

 

Każdy członek klastra po spełnieniu warunków dostępu może uzyskać certyfikat PKEO

 

WC PKEO 2017

Odsłony: 7452