JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Rzeszowie oraz Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Hamburgu mają przyjemność poinformować, że w dniach 18 do 21 maja 2017 organizują w Rzeszowie Niemiecko-Polsko-Ukraiński Kongres "Energia i środowisko". Celem kongresu będzie wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie odpowiedzialnych strategii działania na rzecz wykorzystania zasobów energetycznych, przyjaznych dla zdrowia i środowiska. Uczestnikami debaty będą przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych, reprezentujących społeczeństwa obywatelskie Niemiec, Polski i Ukrainy. Kongres ma przyczynić się do stworzenia trwałych kontaktów między przedstawicielami naszych krajów, ożywić dyskusję i zachęcić do podejmowania działań służących ochronie klimatu.

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej oraz Bank Światowy serdecznie zapraszają na konferencję "Regiony rozwijające się: budowanie nowej dynamiki wzrostu w Europie" podsumowującą prace wykonane w ramach Inicjatywy Komisji Europejskiej i Banku Światowego realizowanej w ciągu ostatniego roku we współpracy z województwami Podkarpackim i Świętokrzyskim oraz Ministerstwem Rozwoju. Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z biurem PKEO. Konferencje odbędzie się 31 maja 2017 r. (środa), w godzinach 9.00 - 15.30, w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego, Jasionka 953

 

Prosta kontynuacja aktualnych warunków wykorzystania OZE (tj. obecnej polityki wsparcia i zapowiedzianych działań na lata 2017-2020) najprawdopodobniej spowoduje, że Polska nie osiągnie 15 proc. celu dla energii ze źródeł odnawialnych w 2020 r. - stwierdza raport Ecofys i Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu.

9 marca 2017 Ministerstwo energii opublikowało  analizę dotyczącą koncepcji funkcjonowania klastrów energii. Ma być ona punktem wyjścia do szerokiej dyskusji środowisk zainteresowanych tą formą energetyki rozproszonej. Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej zachęca do włączenia się w dyskusję za swoim pośrednictwem. Zapraszamy na nasze forum.

>>> Koncepcja funkcjonowania klastrów energii <<< pobierz

 

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Prorektor ds. Infrastruktury i Współpracy z Gospodarką oraz Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii zapraszają opiekunów kół naukowych wraz ze studentami na spotkanie z przedstawicielami Banku Światowego poświęcone tworzeniu kreatywnej przestrzeni ProtoLab w Rzeszowie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 3 marca 2017 roku

w dużej Auli budynku A0 przy ulicy Pigonia 1 o godzinie 10:00

Ze względu na dużą wagę spotkania prosimy o niezawodne przybycie opiekunów kół naukowych wraz ze studentami.

W dniach 25-26 marca 2017 organizowany jest wyjazd do Lwowa. Dla członków PKEO w cenie 300 PLN zapewnione jest: ubezpieczenie, przewodnik, wieczór Lwowski, 1 nocleg w Hotel George (****) w centrum Lwowa i śniadanie http://georgehotel.com.ua/pl/index.htm

Wyjazd 25.03 Mielec godz. 6:00 Rzeszów godz. 7:00

Wyjazd do Polski 26.03 ok. 18 ze Lwowa

Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Klastra. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Podkarpacki Klaster Energi Odnawialnej ma przyjemność zaprosić Państwa na 8 MIĘDZYNARODOWE FORUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO 08-09 lutego 2017 r. w Poznaniu. Jest to największa konferencja w Europie Środkowej skupiająca w jednym miejscu ekspertów z Polski i innych części świata. W najbliższej edycji planowanie jest przyjęcie do 1000 uczestników. Pomóc w tym mają m. in. wybitni eksperci z Niemiec, Austrii oraz Polski, którzy opowiedzą o swoich najnowszych doświadczeniach. Konferencji będzie towarzyszyło profesjonalne tłumaczenie symultaniczne, zatem wszystkie wykłady będzie można wysłuchać w języku polskim na żywo.

Celem Forum jest upowszechnianie wiedzy na temat energooszczędnych technologii w budownictwie, a przede wszystkim zasad projektowania i realizacji budynków w standardzie budownictwa pasywnego.

Rejestracja VIII Międzynarodowe Forum Budownictwa Pasywnego i Efektywności Energetycznej:

<http://www.forumbudownictwapasywnego.pl/rejestracja>

 

Program konferencji, czas i miejsce:

http://www.forumbudownictwapasywnego.pl/program

 

NX2A2033Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej zaprasza do uczestnictwa w X Forum ekonomicznym Europa – Ukraina. Dodatkowe informacje i REJESTRACJA na stronie wydarzenia http://www.forum-ekonomiczne.pl/x-forum-europa-ukraina/

 

 

 

Produkcja energii elektrycznej z węgla w listopadzie 2016 roku stanowiła 79,2 proc. produkcji energii elektrycznej ogółem. A w okresie styczeń-listopad 2016 roku produkcja energii elektrycznej z węgla stanowiła 82 proc. produkcji energii elektrycznej ogółem...

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej zaprasza do zapoznania się z ogłoszonym niedawno naborem wniosków w trybie konkursowym w ramach  RPO WP RPPK.01.04.01-IZ-00-18-002/16

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
działanie 1.4 Wsparcie MŚP
poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
typ projektu: Rozwój MŚP

Idea KONGRESU 590 jest spójna z wizją państwa, którego bogactwo ma być powiększane w oparciu o własne zasoby, zarówno ludzkie, jak i naturalne. Jeśli chce się przyciągnąć kapitał zagraniczny, należy dostrzec potrzebę wzmocnienia pozycji polskich przedsiębiorców. Przez lata nie mogli oni liczyć na odpowiednie traktowanie przez własny rząd. KONGRES 590 to forum wymiany idei i doświadczeń polskich specjalistów z zakresu biznesu, nauki, polityki i legislacji. Dyskusje panelistów wytyczą nowe kierunki rozwoju – wspólną koncepcję prac nad wzrostem ekonomicznym i awansem Polski w gospodarczej hierarchii Europy i świata.

więcej na stronie www.kongres590.pl

Źródło: NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nowe programy PBSE oraz IUSER , które mają wzmocnić konkurencyjność sektora o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Instrumenty są komplementarne: pierwszy posłuży wytworzeniu nowych produktów, np. urządzeń do wytwarzania energii z perowskitów, drugi - systemów zarządzania nimi, np. przy wykorzystaniu Internetu Rzeczy. Łączna pula dofinansowania projektów sięgnie odpowiednio 150 mln zł i 125 mln zł w ramach pilotażowych konkursów.