JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

„Zwrot za piec” – program dofinansowania na wymianę źródła ciepła

Wysokość dofinansowania

Wysokość bezzwrotnego dofinansowania na wymianę pieca na ekologiczne rozwiązanie zależy od dwóch czynników, w tym:

 • roku budowy budynku, w którym planowana jest wymiana pieca lub montaż pompy ciepła;
 • rodzaju ogrzewania, które zostało zainstalowane w miejscu starego pieca (w tym przypadku wysokość uzyskanej kwoty będzie różnić się w zależności od tego, jaki rodzaj paliwa będzie wykorzystywany do produkcji energii cieplnej).

Te dwa parametry determinują wielkość uzyskanej efektywności energetycznej związanej z wymianą źródła ciepła mierzoną w toe (toe = tona oleju ekwiwalentnego). Wysokość dofinansowania w typowym przypadku może wynieść do 2 tys. zł.

Kwalifikowane źródła ciepła

Dofinansowanie do wymiany starego pieca w budynku już istniejącym uzyskać można na zakup oraz montaż takich urządzeń i instalacji, jak m.in.

 • kocioł niskotemperaturowy na paliwo gazowe lub ciekłe;
 • kocioł kondensacyjny opalany gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim;
 • kocioł niskotemperaturowy na biomasę;
 • węzeł ciepłowniczy z obudową;
 • węzeł ciepłowniczy bez obudowy;
 • elektryczny podgrzewacz przepływowy;
 • elektryczny podgrzewacz akumulacyjny;
 • pompa ciepła typu woda/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie;
 • pompa ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie;
 • pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie.

Należy zwrócić szczególną uwagę na to że w ramach dofinansowania można otrzymać dofinansowanie do pomp ciepła, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a ich sprzedaż bije w Polsce kolejne rekordy (tylko w 2022 zainstalowano łącznie ok. 200.000 tych ekologicznych urządzeń grzewczych). Na tak dużą popularność pomp ciepła wpływ mają liczne zalety związane z jej posiadaniem, w tym: komfort użytkowania, osiągnięcie znacznych korzyści finansowych, możliwość współpracy z instalacją PV, czy troska o środowisko. Dotacją objęty jest zakup i montaż powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła.

Jak otrzymać dofinansowanie?

Cały proces ubiegania się o dofinansowania jest bardzo prosty i nie zajmuje dużo czasu. Osoba, która planuje wymianę pieca lub montaż pompy ciepła musi:

 • po pierwsze – wypełnić formularz kontaktowy lub zadzwonić do specjalistów; dane kontaktowe znajdują się na stronie– https://zwrotzapiec.pl;
 • po drugie – wypełnić wniosek i przygotować niezbędną dokumentację. Na tym etapie pracownik firmy zajmie się uzupełnieniem wniosku oraz poinformowaniem o tym, jakie dokumenty będą potrzebne do uzyskania dotacji;
 • po trzecie – podpisać umowę o dofinansowanie (po zapoznaniu się z dokumentami, należy je podpisać, a następnie odesłać, dokumenty można również podpisać elektronicznie);
 • po czwarte rozpocząć realizację inwestycji, a po jej zakończeniu powiadomić firmę o zakończeniu inwestycji,
 • po piąte – czekać na informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz o wysokości uzyskanej z dofinansowania kwoty. Następnie przedłożyć dokumenty potwierdzające zakończenie inwestycji. Pieniądze wypłacane są na numer konta wskazany w umowie dotacyjnej, w ciągu 30 dni od daty wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami.

Bezzwrotne dofinansowanie do wymiany starego źródła ogrzewania i na pompę ciepła to doskonałe rozwiązanie, dla osób, które chcą obniżyć koszty całego przedsięwzięcia i skrócić czas zwrotu takiej inwestycji.

Osoby zainteresowane zapraszamy na stronę https://zwrotzapiec.pl/

Odsłony: 654