Wsparcie instytucjonalne

Tworzenie sieci współpracy w ramach realizacji zadania doradczego

pn. „ Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w woj. podkarpackim ”

w ramach Etapu 2 Zadania nr 9 projektu systemowego

„Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim”

Odsłony: 3756