Członkowie

Członkowie zwyczajni: 83

Członkowie wspierający: 20

Uczelnie wyższe: 2

Jednostki samorządu terytorialnego: 6

Instytucje otoczenia biznesu: 5

Firmy: 17

Szkoły: 6

Odsłony: 3692