adelante naglowek

INFORMACJE O PROJEKCIE ADELANTE


Celem projektu jest zwiększenie potencjału adaptacyjnego i konkurencyjnego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  (MMŚP) branży ekeoenrgetycznej zlokalizowanych w woj. podkarpackim. W ramach projektu przedsiębiorstwa, kadry  zarządzające i pracownicy zostaną objęci wsparciem o charakterze szkoleniowym i doradczym z zakresu strategii rozwoju, zarządzania i internacjonalizacji.

Projekt zakłada udział 80 osób  oraz 20 MMŚP w ramach 2 edycji

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII POKL, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 w terminie 30.06.2014 -30.06.2015

Projekt objęty jest pomocą de minimis

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

Projekt skierowany jest do osób pracujących na obszarze województwa podkarpackiego:

- kadr zarządzających i pracowników MMŚP,
w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z branży ekoenergentycznej (energetyka, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii - OZE, budownictwo, architektura, oraz  powiązane), mających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego.

DZIAŁANIA

Warsztaty partycypacyjne dla MMŚP

Adaptacja rozwiązań hiszpańskich do warunków polskich w MMŚP branży ekoenergentycznej
i odnawialnych źródeł energii (OZE)

Szkolenia dla pracowników MMŚP z zakresu:

- zarządzania strategicznego
w przedsiębiorstwach z obszaru OZE
- internacjonalizacji i konsorcjów eksportowych
- finansowania międzynarodowego
- branding, packaging i marketing
 
5 dni po 8 godzin

Doradztwo dla MMŚP z zakresu:

- zarządzania strategicznego
w przedsiębiorstwach z obszaru OZE
- internacjonalizacji i konsorcjów eksportowych
- finansowania międzynarodowego
- branding, packaging i marketing

15 godzin z każdego zakresu dla 20 MMŚP

- E-mentoring z partnerem ponadnarodowym

10 godzin dla firmy

 


 
Współpraca ponadnarodowa

Obejmuje swoim zakresem rozwój MMŚP, optymalizację zarządzania, internacjonalizację, promocję międzynarodową oraz współpracę klastrową firm branży ekoenergentycznej, odnawialnych źródeł energii i pokrewnych, przy wykorzystaniu autorskiej metodyki partnera ponadnarodowego obejmującej: audyt in situ MMŚP-analizę-diagnozę partycypacyjną oraz plan rozwoju z mentoringiem.

Wydanie trzech opracowań:

1. Rozwój OZE/EE w Hiszpanii i studia przypadków rozwoju OZE/EE dopasowanych do województwa podkarpackiego

2. Transfer dopasowanych case studies do potrzeb MMŚP  województwa podkarpackiego

3. Manual/Casebook
  

 ADELANTE  -  POKL.08.01.01-18-310/13-00

 

 Logo PKEO Lider projektu:

Podkarpacka Ekoenergetyka
ul. Pigonia 8
35-959 Rzeszów
tel.  +48 17 8721434, +48 17 7173300,  +48 533234322
fax  +48 17 7852393
www.energia.rzeszow.pl

 Logo RARR

 

Partner projektu:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 85-20-600
tel.: +48 17 86-76-200 (kierunkowy do biura projektu 214)
fax.: +48 17 85-20-61
www.rarr.rzeszow.pl

 

 logo CLUSTER 300

 Partner Ponadnarodowy:

AEI energINNOVACIÓN
C/ Sierra de Gialda, 4, Málaga,
29016  Hiszpania
tel.: +34 952 060 385
fax: + 34 952 221 464   
www.energinnovacion.weebly.com

 

logo ue bez adelante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsłony: 3718