Pierwsze warsztaty partycypacyjne - ADELANTE

 


ADELANTE WP1 000W ramach działań wynikających z realizacji międzynarodowego projektu „Adelante”, 10 października 2014 r. w siedzibie Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej oraz  gościnnie w Sali Rady Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego zorganizowano pierwsze warsztaty partycypacyjne, których celem było zaprezentowanie założeń projektu, a także wymiana doświadczeń na temat odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju branży ekoenergetycznej Hiszpanii, będącej światowym liderem rynku OZE. Warsztaty partycypacyjne były także szansą do nawiązania kontaktów pomiędzy mikro, małymi i średnimi firmami z terenu województwa podkarpackiego, dla których branża OZE stanowi element działalności, a także uświadamiają sobie konieczność wdrażania OZE w odniesieniu do światowych standardów energetycznyh. Projekt „Adelante” realizuje konsorcjum, w skład którego wchodzą: Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej – Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z AEI energINNOVACIÓN (Andaluzyjski Klaster Energii Odnawialnej) z Hiszpanii.

Odsłony: 3086