JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Resort energii planuje wprowadzenie nowych systemów wsparcia OZE

"Zmiany te mają polegać na wprowadzeniu, obok systemu aukcyjnego  systemów Feed-in-Tariff (FIT) i Feed-in-Premium (FIP) dla wytwórców energii z OZE  wykorzysujących stabilne i przewidywalne źródła energii - biogaz rolniczy, biogaz ze składowisk odpadów, biogaz z oczyszczalni ścieków, inny biogaz niż wcześniej wymienione i hydroenergię.

W systemie FIT wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji lub w mikroinstalacji, będący przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne, wykorzystujący do wytworzenia energii elektrycznej wskazane wyżej źródła energii mógłby  sprzedawać niewykorzystaną energię elektryczną po stałej cenie zakupu sprzedawcy zobowiązanemu albo sprzedaży innemu podmiotowi. Owa stała cena zakupu miałaby wynosić  dla poszczególnych rodzajów instalacji OZE  80 proc.  ceny referencyjnej dla danego źródła, obowiązującej w danym roku i  podlegać  corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanym przez GUS. (...)"

Czytaj więcej na wnp.pl

Odsłony: 2079