JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Jeszcze w tym roku rusza nowy konkurs RPO WP 1.4.1 Rozwój MŚP


Termin składania wniosków o dofinansowanie
Nabór wniosków rozpoczyna się 30 grudnia 2016, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 20 stycznia 2017, do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).


Na co można otrzymać dofinansowanie?
Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.


Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania:
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 60% wydatków kwalifikowanych.
Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych
minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 zł.
maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 zł.
Kwota przeznaczona na konkurs
Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach niniejszego konkursu – 85 000 000 zł.

 

więcej informacji

Odsłony: 1661