JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Drugie warsztaty partycypacyjne - ADELANTE - Inteligentne Ekoosiedle 2020

Warsztaty odbędą się 28 listopada 2014 roku (piątek) o godzinie 10:00 w Pałacyku,
ul. Paderewskiego 18, 37-100 Łańcut, organizowane są w ramach projektu ADELANTE Priorytet VIII POKL, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1.


PROGRAM:
09.30 - Rejestracja gości, poczęstunek kawowy;

10.00 - Otwarcie warsztatów, powitanie gości;
- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
- Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego,
- Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej – Prezes Dr Grzegorz Wisz,
- AEI energINNOVACIÓN - Andaluzyjski Klaster Energii Odnawialnej (Hiszpania) – Carlos Rojo Jimenez;

10:20 - Uroczyste podpisanie trójstronnej umowy współpracy pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim, AEI energINNOVACIÓN - Andaluzyjskim Klastrem Energii Odnawialnej oraz Podkarpackim Klastrem Energii Odnawialnej
- Prezentacja projektu Adelante oraz zaplanowanych działań – Katarzyna Jarosz;
- Charakterystyka dobrych praktyk hiszpańskich SMART CITIES oraz działań na rzecz rozwoju MSP w branży OZE -  Katarzyna Kowalska;

11:30 – Przerwa kawowa;

11.45 – Prezentacja opracowania nr 2 – Transfer hiszpańskich case studies w obszarze SMART CITIES dopasowanych do warunków woj. podkarpackiego - David Vivas, AEI energINNOVACIÓN - Andaluzyjski Klaster Energii Odnawialnej (Hiszpania);
– Autoprezentacja Firm;
– Inteligentne EkoOsiedle 2020 – geneza oraz koncepcja zrównoważonego ekosystemu - Bartłomiej Piotrowski;
– Demoflat & Cross-Cluster Cooperation - współpraca klastrowa i międzysektorowa na rzecz rozwoju ekoinnowacji, projektowania mieszkań bez barier oraz zastosowania inteligentnych usług i technologii ułatwiających życie osobom starszym;
– Niskoemisyjny transport - innowacyjne rozwiązania komunikacyjne w Rzeszowie, Zbigniew Rudnicki - Urząd Miasta Rzeszowa;

14:00 - Obiad;

14:30 - Regionalne, krajowe i międzynarodowe źródła finansowania projektów - Łukasz Bilski;
- Dyskusja;

16.30 – 17.00 Podsumowanie i zamknięcie warsztatów.