JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

W poszukiwaniu skutecznych rozwiązań budowy przewagi konkurencyjnej

Dyskusja toczyła się wokół następujących obszarów tematycznych:
Debata I. Klastry IT skutecznym wsparciem dla rozwoju branży informatycznej
Debata II. Bydgoszcz – szanse i możliwości budowy zagłębia informatycznego
Debata III. Organizacja klastrów. O problemach i korzyściach wynikających z powiązań i relacji kooperacyjnych.
Celem głównym debaty była prezentacja przez kadrę zarządzającą sprawdzonych w praktyce rozwiązań w zakresie formułowania i działania klastrów informatycznych, przemysłowych i z branży OZE. Przedstawione dobre praktyki i zebrane doświadczenia mają stanowić podstawę do opracowania najbardziej właściwej formuły działania dla Bydgoskiego Klastra Informatycznego. W trakcie dyskusji przedstawiono istotne problemy związane z tworzeniem klastra i jego rozwoju, w tym w szczególności:
- związane z określeniem celu głównego działalności klastra,
- wynikające ze specyfiki firm korporacyjnych i MŚP,
- związane z budową zaufania między firmami/członkami klastra,
- wynikające z nadmiernej biurokracji, w szczególności w obszarze współpracy z instytucjami publicznymi/samorządowymi,
- wynikające ze specyfiki sfery B+R,
- wynikające z braku pożądanego/niezbędnego kapitału społecznego,
- wynikające z braku udziału kobiet w strukturach klastrowych,
- wynikające z braku wspólnych projektów,
- związane z koncentracją na aspekcie finansowym działalności.
Jednocześnie przedstawiono działania, które stanowią podstawę do eliminacji znamienitej ich części, a w szczególności:
- organizacja i udział członków/potencjalnych członków w nieformalnych spotkaniach,
- zmiana mentalności osób/podmiotów chcących współpracować na zasadach określonych przez idee clusteringu,
- prowadzenie/udział w debatach roboczych konstytuujących pomysły członków klastra,
- wybór/aktywność/działanie lidera klastra,
- patrzenie przez pryzmat wszystkich członków klastra,
- aktywność/działanie wszystkich członków klastra,
- budowa kapitału społecznego,
- praca nad unikatowymi produktami,
- promocja unikatowych kompetencji klastra.
Posiadanie świadomości co do trudności związanych z budowaniem partnerstwa międzysektorowego na zasadach clusteringu oraz wykorzystanie dobrych i sprawdzonych praktyk doświadczonych klastrów w sposób istotny może przyczyniać się do skuteczności działania i budowy przewagi konkurencyjnej nowych inicjatyw klastrowych.

dr Małgorzata Lechwar

Odsłony: 2553